Inbjudan till workshop om storkök

Workshop för fortsatta arbeten med energieffektiva kök, storkök och professionella kök

Workshop kring stor kök. Bilden visar ett exempel på kök som håller på att energieffektiviseras.Möjligheten att energieffektivisera storkök är stor – det vet vi. Men vilka är dessa möjligheter, vilka hinder finns och hur kommer vi förbi dessa hinder? Det är dags för fortsatta arbeten. Dags för workshop.

Belok och BELIVS bjuder tillsammans in till en innovativ och kreativ Storköksworkshop – om energieffektiva kök, storkök och professionella kök – en heldag den 18 oktober i Stockholm, så boka datumet redan nu!

Workshopen är en fortsättning på de tidigare uppskattade mötena ”Kreativa klustermöte om energieffektiva kök” (hölls hösten 2016) och ”Workshop om energieffektiva kök, storkök och professionella kök” (hölls våren 2017).

NÄR? 18 oktober 2017, kl 09:00-16:00

VAR? Electrolux, Sankt Göransgatan 143, Stockholm

Agenda

09.00-09.30 Morgonfika/mingel
09.30-10.00 Introduktion

  • Syfte med dagen – utbyta erfarenheter och projektgenerering
  • Vad har hänt sedan sist?
  • Koordinator BELOK – Per Erik Nilsson, CIT Management
  • Koordinator BELIVSUlla Lindberg, RISE
10.00-10.30 Hållbarhetsarbete – Marcus Örnmark, Electrolux
10.30-11.00 Information om BFS – Ulrika Flodberg, Branschföreningen för Storköksleverantörer (BFS)
11.00-11.30 Hur påverkas du av F-gasförordningen – Lennart Rolfsman, RISE
11.30-12.00 Presentation av arbetsstationer och gruppledare inför projektgenerering
12.00-13.15 Lunch inklusive presentation av ”Framtidens kök”
13.15-14.45 Projektgenerering
14.45-15.30 Presentation från grupperna
15.30-15.45 Sammanfattning
15.45-16.00 Avslut och utvärdering med enskild enkät

Syfte

Syftet är att sammanföra aktörerna för att öka dialogen, förståelsen och kontakten mellan aktörerna. Målet är att lyfta fram ytterligare möjligheter och eventuella hinder liksom att diskutera vilken utveckling som behövs för att nå ännu längre i energieffektiviseringen av storkök och professionella kök.

Anmälan

Workshopen är fullbelagd – men du kan anmäla dig till en reservplats och blir då kontaktad om någon avanmäler sig.

Anmäl dig via anmälningsformuläret som finns här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
BELIVS Innovationskluster: Caroline Stenvall, RISE – Research Institutes of Sweden, tel 010-516 59 68, belivs@ri.se


BELOK - bjuder tillsammans med BELIVS in till en innovativ och kreativ workshop om storkök

BELOK (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler) genomförde under 2014-2015 ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom området energieffektiva storkök. Det avslutades hösten 2015. Det visade sig vara ett intressant område för många aktörer, t.ex. beställare, leverantörer, konsulter och storkökspersonal. Projektet visade att det saknas en bra dialog mellan aktörerna och därför tar vi nu tillsammans (då vi ser stora synergieffekter mellan BELIVS och BELOK) nästa steg – för att samla aktörerna.

BELIVS Innovationskluster - bjuder tillsammans med BELOK in till en innovativ och kreativ workshop om storkök

Ett tydligt exempel att BELIVS (Energimyndighetens BEställargrupp för LIVSmedelslokaler) är engagerade i professionella kök är det pågående BELIVS-projektet Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök. BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Butiker, lager och bensinstationer – likväl som kök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php