Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas

SYFTE

Att skapa en säkrare hantering av brandfarliga köldmedier samt snabbare utfasning av köldmedier med stor klimatpåverkan och tidigare implementering av miljövänligare alternativ. Dessutom ska energieffektiviteten vara bibehållen eller ökad i befintliga och/eller nybyggda kylsystem för livsmedelslokaler .

RESULTAT

  • En ny svensk kylnorm för aggregat med brandfarliga köldmedier.
  • Givande diskussioner med bl a Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket
  • Nya serviceregler för säker hantering av brännbara köldmedier i Sverige
  • Lista med produkter tillåtna för brännbara köldmedier
  • Sammanställning av det bedömda utbildningsbehovet hos bl a servicetekniker
  • Faktablad ”Riskanalys för brännbara köldmedier”
  • BELIVS-rapporten ”Brandfarliga köldmedier – En kartläggning av hinder och hur dessa skall övervinnas

DELTAGARE

Projektet drevs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS), Kylma, Enertech, Enrad, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP), Industriella UtvecklingsCentra (IUC).

FINANSIÄRER

BELIVS, Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS), Kylma, Enertech, Enrad


 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php