Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker

Syfte

Denna förstudie Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker har undersökt förutsättningarna för en frivillig, ej ackrediterad, certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker. Det långsiktiga målet är att butiker med hjälp av certifierade energikonsulter skall få effektiva och kvalitativa energikartläggningar som innefattar såväl fastighetens som verksamhetens energianvändning och hur de olika delarna kan samverka för största möjliga energieffektivisering.

Tanken är att förstudiens resultat ska kunna användas som underlag för att ta fram ett färdigt certifieringsprogram för energikonsult för livsmedelsbutiker.

Resultat

  • Identifierade behov (ur ett beställarperspektiv)
  • En kravspecifikation  – som beskriver certifieringens kompetenskrav
  • En beskrivning av hur en certifiering är tänkt att gå till
  • Ett exempel på hur ett certifieringsprov kan se ut. Dessutom har fyra stycken testcertifieringar genomförts, där exempelprovet har testats av energikonsulter.
  • BELIVS-rapporten ”Certifierad Energikonsult Livsmedelsbutiker

Deltagare

Projektet drevs av RISE i samarbete med INCERT, ICA Fastigheter och BELIVS Innovationskluster.

Finansiärer

Energimyndigheten, INCERT och ICA Fastigheter

Arbetsmöten

Följande datum hölls arbetsmöten inom förstudien.

  • 2016-11-02, Stockholm
  • 2017-01-12, Stockholm
  • 2017-02-07, Malmö (i anslutning till nästa BELIVS-möte)
  • 2017-04-26, Referensgruppsmöte på ICAs huvudkontor i Solna, kl 10.30-12.00 (med efterföljande lunch). Läs inbjudan och info om anmälan.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php