Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler

SYFTE MED FÖRSTUDIEN

Att identifiera och prioritera de effektivaste åtgärderna för energieffektivisering i befintligt bestånd av livsmedelslokaler .

RESULTAT

  • Tillsammans med branschen togs det fram en prioriterad sammanställning av de viktigaste åtgärderna för energieffektivisering i livsmedelslokaler
  • Förslag på lämpliga utlysningar och tänkbara teknikupphandlingstävlingar
  • Identifierade ett forskningsbehov
  • Förstudierapporten ”Prioriterade åtgärder i befintliga livsmedelslokaler

DELTAGARE

Projektet drevs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med BELIVS

FINANSIÄR

Energimyndigheten via BELIVS


 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php