Värmeåtervinning av smutsig luft


SYFTE MED FÖRSTUDIEN

Värmeåtervinning ur smutsig luftAtt gå igenom de tekniker som finns för att återvinna värmen i den smutsiga frånluften från storkök, inklusive rening, samt att uppskatta lönsamheten i olika tekniklösningar .

RESULTAT

  • En kartläggning över de tekniker som finns för rening och värmeåtervinning av smutsig storköksluft
  • Överslagsberäkning av återbetalningstid för två olika typer av storkök (en hamburgerrestaurang med relativt många
    drifttimmar och ett skolkök med relativt få) och två olika typer av värmeåtervinningssystem (luftvärmeväxlare och värmepump). Återbetalningstiden kan enligt beräkningarna vara så kort som 2-3 år.
  • BELIVS-rapporten ”Energiåtervinning av smutsig luft

DELTAGARE

Projektet drevs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med BELIVS

FINANSIÄR

Energimyndigheten via BELIVS (Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler)


 

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php