Checklistor

 

2018-11-15
Checklista – F-gasförordningen, stopp för anläggningar årsskiftet 2019/20!
Lagen innebär att kyl- eller fryssystem med R404A och R507A*, de vanligaste köldmedier i butik, inte får underhållas eller repareras efter årsskiftet 2019/20. Priset på R404A har redan skjutit i höjden, pga kvotsystemet, och det finns risk för köldmediebrist innan 2020.
Läs mer här.


2014-06-05
Beställningsmanual – Beställningsmanual för ventilation i livmedelsbutiker
Ska du beställa eller förändra din ventilation? Här får du en bra översiktlig manual till hjälp. Fördjupad information finns i rapporten.


2014-06-05
Checklista – Checklista för Energieffektivare ventilation i butiker – återluft
En stor besparingspotential i livmedelsbutiker – använd återluft . Innehåller också instruktioner för drift & underhåll.


2013-10-07
Checklista – Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler
Lagringstemperaturen är avgörande för kvaliteten på varan. Livsmedelsbutiker önskar stöd att säkerställa rätt temperatur i kyl- och frysdiskar.


2013-07-04
Checklista – LED konvertering för kyl- och frysmöbler
Byte till LED-ljuskälla i kyl- och frysmöbler ger energibesparingar.


2013-07-01
Checklista – Småskalig biogasanläggning vid stora livsmedelsbutiker
Ekonomiska vinster att lämna matavfall till rötningsanläggning.


BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php