Val av luftfilter i butiker

Syfte

VenVilket val av luftfilter man gör kan spara energi. Projektet ska genom mätning i fler butiker med annan lokalisering verifiera resultaten från en tidigare BELIVS-förstudie (länk till förstudierapporten).

Projektet ska också öka kunskapen hos butiksägarna och deras driftpersonal om hur val av filter påverkar energianvändning och luftkvalitet.

Projektet ska även öka kunskapen om hur partikelhalter av olika storlekar varierar över tid i livsmedelsbutiker, samt vilka källor och spridningsvägar som gäller.

Förväntade resultat

Om mätningarna verifieras i flera butiker kan man med större säkerhet anta att de gäller generellt även i andra butiker. Om så är fallet kan relativt stora kostnadsbesparingar göras både avseende drift och underhåll (kostnader för driftel till fläktar och kostnader för filter).

Den ökade kunskapen hos butiksägarna och deras driftpersonal gör att de kan göra medvetna och genomtänkta val av filterkvalitet utefter de förutsättningar som varje butik har.

Deltagare

Projektet drivs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med Coop Sverige, Mann+Humme Vokes Air och BELIVS.

Finansiärer

Energimyndigheten, Coop Sverige och Mann+Humme Vokes Air.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php