Rena kyldiskar för bättre energieffektivitet och bättre hygien

Syfte

Rena kyldiskar för bättre energieffektivitet och bättre hygienDetta projekt syftar till att visa på den positiva effekten av noggrann rengöring av kyldiskar i livsmedelsbutiker.

Kyldiskar är geometriskt komplicerade för att möjliggöra luftströmning som säkerställer jämn temperatur på alla platser i diskarna. Detta medför att diskarna är svåra att hålla rena. Den kraftiga luftcirkulationen medför också att damm från luften ansamlas i diskarna. Försmutsningen medför försämrad funktion i form av ökad energianvändning, ojämna temperaturer på produkterna, större kassation, ökade servicekostnader och kortare livslängd för utrustningen. Det kan också innebära hälsorisker för personal och kunder. I detta projekt ska effekten av noggrann rengöring undersökas, både vad gäller energianvändning, totalkostnad och hälsorisker. Även möjligheten att minska försmutsning genom användning av avancerade ytbeläggningar kommer att undersökas.

Förväntade resultat

  • Påvisa att rengöring av kyldiskar kan reducera energianvändningen med minst 15 %.
  • Påvisa att regelbunden rengöring kan reducera kostnaderna för butiksägaren, och att god hygien alltså lönar sig.
  • Visa på en metod för effektiv och kostnadseffektiv rengöring av kyldiskar i livsmedelsbutiker öppna för kunder.
  • Påvisa att mängden smittämne i luften i livsmedelsbutiker kan minskas med 50 % genom noggrann och regelbunden rengöring av kyldiskarna.
  • Påvisa att hygienen i kyldiskarna förbättras genom regelbunden rengöring.
  • Utveckla underlag för en mätmetod som skulle kunna användas för certifiering av livsmedelsbutiker.

Deltagare

Projektet drivs av KTH (Instutionen Energiteknik) i samarbete med Adaptum, Örebro Universitet, Svensk Energi och kylanalys samt BELIVS Innovationskluster.

Finansiär

Energimyndigheten och Adaptum

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php