Nätbaserat lärande för restaurangbranschen

Nätbaserat lärande - restaurangbranschen

För restaurangbranschen kommer det nu att tas fram ett nätbaserat lärande – en webbutbildning – i energieffektivisering. Energimyndigheten tar just nu fram ett antal webbutbildningar, anpassade för olika branscher.

Först ut är hotellbranschen och restaurangbranschen med varsin utbildning. Fram till år 2020 ska tio inspirerande utbildningar lanseras, som kan genomföras av alla anställda på företaget.

Syfte

Att ta fram en inspirerande webbutbildning i energieffektivisering – anpassad för just restaurangbranschen.

Fördelen med denna webbutbildning  – som kommer bli speciellt anpassad  och utformad för restaurangbranschen – är framför allt att du kan genomföra dem var du vill och i lugn och ro när du har tid. Därmed kan alla anställda få samma utbildning även om man inte har möjlighet att samlas vid ett och samma tillfälle.

BELIVS kommer via RISE att i detta projekt:

 • Delta vid workshopar
 • Ge input kring utbildningsupplägg
 • Granska och ge synpunkter kring utbildning för restaurangbranschen.

Förväntade resultat för restaurangbranschen

 • Webbutbildningen är tänkta att uppmuntra och inspirera till fortsatt lärande och aktiviteter – då det finns flera vinster med ökad energieffektivisering .
  • Inspirerande utbildning i energieffektivisering
  • En utbildning som är utformad för just restaurangbranschen
  • Handfasta råd om vad du själv som anställd kan göra
  • Tips på vad företaget kan göra
  • Information om fördelar med energieffektivisering

Deltagare

Energimyndigheten (uppdragsledare) och RISE i samarbete BELIVS.

Finansiär

Energimyndigheten

Mer information

För mer information, se www.energimyndigheten.se/nrp/natbaserat-larande

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php