Skapa projekt

Till dig som söker förstudier och/eller projekt och vill koppla det till BELIVS.

Steg 1

  • Kontakta BELIVS:
    • Ange dina kontaktuppgifter – så att vi kan komplettera och diskutera hur du kan vara delaktig.
    • Beskriv behovet/problemställningen – för att vi tillsammans med expert och projektledare ska kunna jobba vidare med er idé.

Steg 2

  • Om idén är relevant för BELIVS, kommer vi sedan tillsammans att skriftligt göra en kort beskrivning (max en A4-sida) av förstudien/projektet.

Steg 3

Projektbeskrivningen  tas upp för beslut och godkännande av BELIVS.

  • Vid godkänt beslut  – skriv en fullständig ansökan och detaljerad plan. Kom ihåg att det tydligt ska framgå i ansökan att förstudien/projektet är kopplat till BELIVS Innovationskluster.

BELIVS, Beställargrupp Livsmedelslokaler

css.php